Privacy Policy

Privacybeleid

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van CommunityCorals - Dominique Deutzmann (hierna CommunityCorals). In principe is het mogelijk om de website van CommunityCorals te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien een betrokkene via onze website echter gebruik wil maken van bijzondere bedrijfsdiensten, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelgeving die van toepassing is op CommunityCorals. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten die hen toekomen.

CommunityCorals heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van CommunityCorals is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het grote publiek als voor onze klanten en zakenpartners leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf toelichten.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

 • a) persoonlijke gegevens

  Personenbezog tot Daten Informationen sind alle, sterven sich auf eine oder identifiziert identifizierbar natürlich tot persoon (im folgenden "betroffen tot Person") beziehen. Als identifizierb wird eine natürlich Een Persoon angeseh, sterven direkt oder indirect, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnumm, z, Standortdat, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehrere de besonderen Merkmale, sterven Ausdruck der Physisch dat physiologisch dat, Genetisch dat, psychisch dat wirtschaftlich dat kulturelle oder sozialen Identität dieser Person sind natürlich dat vanaf identifiziert waren kann.

 • b) betrokkene

  Betroffene Persoon ist gede identifizierte oder identifizierbare naturliche Persoon, deren personenbezogene Gedaan van dem die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • c) verwerking

  Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe Automatisierte is Verfahren ausgeführt om Vorgang oder jede Solche Vorgangsreih im Zusammenhang mythe personenbezogen Dat wie das Erheb dat, das Erfass, sterven Organization, das Ordner, sterven Speicherung, sterven Anpassung oder Veränderung, das Auslese dat, das Abfrag, sterven Verwendung, durch die Offenlegung Übermittlung, Verbreitung oder eine andere der Vorm Bereitstellung, Abgleich de oder die Verknüpfung, Einschränkungen sterven, das Verwijder oder die Vernichtung.

 • d) beperking van de verwerking

  Einschränkungen der Verarbeitung ist die Markierung CONFIRMED is personenbezogen is Daten mit dem Ziel, ihre Verarbeitung einzuschränk de künftig.

 • e) Profilering

  Profiling ist jede Art der Automatisierte de Verarbeitung personenbezogen Date, sterven Darin besteht, dass diese personenbezogen de Daten Werden, um bestimmte persönliche verwendet in Aspekte, sterven sich auf eine natürlich Een Persoon beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspei in bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe dat Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person natürlichen analysier oder vorherzusag dat.

 • f) pseudonimisering

  Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogen Date in einer Weise, auf welche sterven personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzlich Informationen nicht mehr einer spezifisch de betroffen De Persoon zugeordnet Werden können, sofern diese zusätzlich Informationen gesondert aufbewahrt Werden und technischen und organisatorisch dat Maßnahmen unterlieg, sterven aan gewährleis, dass sterven personenbezogen de Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Persoon zugewiesen werden.

 • g) verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

  Verantwortlich oder für die Verarbeitung verantwortlich ist die natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven allein oder gemeinsam mit Anderen über die Zweck und Mittel der Verarbeitung von personenbezogen de Daten entscheidet. Sind die Zweck und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaat de vorgegeb dat, zo kann der verantwortlich om beziehungsweis te können sterven bestimmt de Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder Werden dem Recht der Mitgliedstaat de vorgeseh dat.

 • h) Verwerkers

  Auftragsverarbeit ist natürlich eine oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven Daten im Auftrag des personenbezog tot de verarbeitet verantwortlich.

 • i) ontvanger

  Empfänger ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, zegt Einrichtungen oder andere Stella personenbezog tot Daten offengelegt Werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drita van handelt oder nicht. Vanaf Behör, sterven im Rahmen eines bestimmt de Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat de möglicherweis om tot Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger gelt personenbezog.

 • j) derde partij

  Dritter ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella Ausser der betroffen de Persoon, dem verantwortlich dat, hoewel ik Auftragsverarbeit und den Personen, sterven unter der unmittelbarer de Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, sterven personenbezogen Dat zu verarbeit dat.

 • k) Toestemming

  Einwilligung ist jede von der betroffen de Persoon freiwillig für den bestimmt Fall in informiert Weise und unmissverständlich abgegeb tot Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstige de eindeutig de bestätigen dan Handlung, mit der sterven betroffen belangrijkste persoon zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie Betreff dan personenbezogen de Daten dan einverst ist.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstige in den Mitgliedstaat der Europäische Union und andere de gelt uit Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

Gemeenschapskoralen - Dominique Deutzmann

Urfeystr. 32

47803 Noordrijn-Westfalen - Krefeld

Duitsland

Tel: 017645691439

E-mail: Info@communitycorals.de

Website: www.communitycorals.de

3. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De CommunityCorals-website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website kunnen worden gecontroleerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om bedreigingen af ​​te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Community Corals geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door CommunityCorals statistisch geëvalueerd en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

4. Registratie op onze website

Die betroffen persoon hat die tot Möglichkeiten, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich unter Angaben von Daten zu registrieren personenbezogen dat. Welch personenbezogen Dat dabei an den für die Verarbeitung verantwortlich de übermittelt Werden, sich aus der ergibt jeweiligen Eingabemask, sterven für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffen De Persoon eingegeben de personenbezogen Dat ausschließlich Werden für die Verwendung bei dem interna verantwortlich für die Verarbeitung und für eigene und Zweck naar CONFIRMED erhob. Der für die Verarbeitung verantwortlich kann sterven Weitergab het moment einen oder mehrere Auftragsverarbeit is, beispielsweis einen Paketdienstleist is, veranlass, eds sterven personenbezogen de Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, sterven dem für die Verarbeitung verantwortlich de zuzurechn ist, Nutzt.

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich wird varen sterven vom Internet Service Provider (ISP) zegt betroffen De Persoon vergeben totdat IP-Adresse, das Datum sowie sterven Uhrzeit der Registrierung CONFIRMED. Speicherung erfolgt sterven dieser Daten vor dem Hintergrund, dus dass nur der Missbrauch unserer Dienste verhindert Werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglich dat begang totdat de Straftat de aufzuklär. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergab in dieser Daten nicht an Dritte erfolgt Grundsätzlich, sofern Weitergab tot keine Gesetzliche Pflicht zur der oder die Weitergab Strafverfolgung diente besteht.

Die Registrierung der betroffen Perso unter freiwillig is Angaben Datum van diente dem für personenbezogen sterven Verarbeitung verantwortlich de roes, zegt betroffen De Persoon Inhalt oder Leistung de anzubiet, sterven Aufgrund der Natur der Sache licht registriert dat Benutzername angeboten Werden können. Registriert dat Personen steht sterven Möglichkeiten vrij, matrijs bei der Registrierung angegeben dat de personenbezogen Daten jederzeit abzuändern vollständig oder aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung zu lassen verantwortlich dat löschen.

Der für die Verarbeitung verantwortlich om jet erteilt betroffen De Persoon jederzeit Auskunft auf Anfrage darüb is, welche personenbezogen betroffen totdat de Daten über die sind Person CONFIRMED. Ferner berichtigt löscht oder für die Verarbeitung der Daten auf Wunsch tot verantwortlich om personenbezog oder der Hinweis betroffen de Persoon, soweit dem keine Gesetzliche de Aufbewahrungspflich uit de entgegensteh. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung verantwortlich dat stehen als der betroffen De Persoon Ansprechpartner zu diesem Zusammenhang Verfügung.

5. Contactmogelijkheden via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de CommunityCorals-website informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Vragen en ondersteuningstickets zijn zichtbaar voor zowel CommunityCorals als de bijbehorende verkoper.

6. Kommentarfunktion im Blog auf der Internetseite

CommunityCorals biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog, die op de website van de verwerkingsverantwoordelijke staat. Een blog is een portaal dat wordt onderhouden op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Hinterlässt eine betroffen belangrijkste persoon einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite veröffentlich een blog, de Werden Neben von der betroffen de Persoon hinterlassen de Commentaar auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingab sowie zu dem von der betroffen de Persoon gewählt de Nutzern Bremen (pseudoniem) CONFIRMED und Recruiters. Ferner wird die vom Internet Service Provider (ISP) zegt dat Persoon vergeben betroffen totdat IP-Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung erfolgt aus der IP-Adresse Sicherheitsgr und für den Fall, dass sterven voordat betroffen persoon durch einen Kommentar abgegeben die sterven Rechte dritter verletzt Inhalt oder rechtswidrig te PosteAll. Die Speicherung dieser Daten personenbezogen het genie erfolgt im eigenen Interesse des für die Verarbeitung verantwortlich dat, damit diese sich im Fall einer Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpier de könnte. Es erfolgt keine Weitergab in dieser Daten erhoben de personenbezogen moment Dritte, sofern Solche Weitergab oder eine der ist nicht Gesetzliche vorgeschrieb Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung dat diente verantwortlich.

7. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Der für die Verarbeitung verantwortlich om verarbeitet onder speichert personenbezog totdat Daten der betroffen Perso nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern sterft durch den Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb oder einen Anderen Gesetzgeb stamt Gesetz oder uit Vorschriften, welche für der sterven Verarbeitung verantwortlich aan unterliegt, vorgeseh de wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb oder einem Anderen zuständig die Gesetzgeb vorgeschrieb tot Speicherfrist EU Werden sterven personenbezogen de Daten routinemäßig onder entsprechend de Gesetzliche de Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

8. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Jet betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt eingeräumt aan Recht, von dem für die Verarbeitung verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff carrière personenbezog tot Daten verarbeitet Werden. Möchte dieses eine Person klep betroffen Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • b) Recht op informatie

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Personenbezogener Personenbezogenen Personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der deferent Persoon Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

  • die Verarbeitungszwecke
  • die Categorie personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
  • Categorieën zullen sterven Empfänger oder von Empfängern, gegenüber genoemd offengelegt Worden sind die Daten personenbezogen de offengelegt noch oder Werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
  • geplant valt möglich sterven Dauer, für die sterven Daten personenbezogen de CONFIRMED Werden, oder, valt diese nicht möglich ist, sterven dieser Kriterien für die Dauer Festlegung
  • BESTEHEN oder eines Rechts auf das Löschung Berichtigung der Sie auf oder Betreff dan personenbezogen Dat Einschränkung Verarbeitung der durch den gegen diese verantwortlich Widerspruchsrechts Verarbeitung eines oder
  • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
  • wenn nicht bei der sterven personenbezogen Dat betroffen De Persoon erhob werden: Alla Verfügbare Informationen über die Daten der Herkunft
  • das BESTEHEN einer Automatisierte de Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 abs.xnumx und 1 DS-GVO und - zumindest in diesen Fallen - aussagekräftig Informationen über die involviert Logik sowie sterven Tragweite und die angestrebt de Auswirkung einer derartig de Verarbeitung für die betroffen belangrijkste persoon

  Steht der Ferne betroffen Perso ein zu Auskunftsrecht darüb, ob ein Drittland personenbezog even totdat Daten oder eine internationale Organisatie übermittelt wurden ogenblik. Sofer sterft der Fall ist, steht der betroffen Perso dus im übrig das zu Recht, Auskunft über die geeignet Garantie im Zusammenhang Übermittlung mit der zu erhalten.

  Möchte dieses eine Person klep betroffen Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • c) Recht op rectificatie

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Date totdat de betroffen persoon hat das Europäische de Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb de gewährt, sterven sie unverzüglich om Berichtigung zu betreffend wordt unrichtig wordt personenbezogen Date Verlangen. Fern steht das Recht zu der betroffen Perso, Berücksichtigung unter der Zweck der Verarbeitung, sterven Vervollständigung unvollständig wordt personenbezogen is Daten - mittels auch einer Erklärung dan ergänzen - zu Verlangen.

  Möchte dieses eine Person klep betroffen Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich zu Verlangen, dass sterven sie Betreff dan personenbezogen de Daten unverzüglich gelöscht Werden, sofern einer der folgenden Grinda zutrifft und soweit sterven Verarbeitung nicht erforderlich ist:

  • Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
  • Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe een DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
  • Die betroffen persoon legt tot gemäß Art. 21 Abs. GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung 1 DS-eun, liege und es keine vorrangig de berechtigt in Gran für die Verarbeitung vor, oder die tot betroffen persoon legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung e.
  • Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
  • Die Löschung ist der Daten zur Erfüllung personenbezogen de rechtlich de Verpflichtung einer oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat Unionsrecht de erforderlich, der dem verantwortlich te unterliegt.
  • Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene de bij CommunityCorals opgeslagen persoonsgegevens wil laten verwijderen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van CommunityCorals zorgt ervoor dat aan het verzoek tot verwijdering direct gevolg wordt gegeven.

  Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door CommunityCorals en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, zal CommunityCorals passende maatregelen nemen, waaronder technische, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene die andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om eventuele links naar, of kopieën of replicaties van, die persoonsgegevens te verwijderen, voor zover de verwerking niet nodig. De medewerker van CommunityCorals regelt in individuele gevallen het nodige.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich sterven Einschränkungen der Verarbeitung zu Verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzung de gegeb ist:

  • Die Richtigkeit der personenbezogen Dat wird von der betroffen de Persoon van bestrit, und zwar für eine Daur, sterven es dem verantwortlich de ermöglicht, sterven Richtigkeit der personenbezogen Dat zu überprüfen.
  • Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist, Die betroffen personenbezogen de belangrijkste persoon lehnt sterven Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen de Daten der personenbezogen.
  • Der verantwortlich om benötigt sterven Daten für die personenbezogen dat Zweck der Verarbeitung länger nicht, sterven sie jedoch betroffen tot zur Person benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch dat.
  • Die betroffene Persoon hoed Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründ des Verantwortlichen gegenüber den der betroffenen Persoon überwiegen.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van bij CommunityCorals opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van CommunityCorals regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, sterven sie Betreff dan personenbezogen de Daten, welche durch die betroffen tot Persona einem verantwortlich de bereitgestellt wurden, in einem strukturiert dat gängig und maschinenlesbar Formats zu erhalten. Zijlijnen Außerdem das Recht, diese Daten einem Anderen verantwortlich ohne Behinderung durch den verantwortlich dat, dem sterven personenbezogen de Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern sterven Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe een DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe een DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilf om Automatisierte is Verfahren erfolgt, sofern sterven Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, sterven im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlichen Gewalt erfolgt, welche dem verantwortlich de übertrag de wurde.

  Ferner hat die bei der Ausübung betroffen tot Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk dat, dass sterven personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich het moment einen Anderen verantwortlich de übermittelt Werden, soweit diese technischer machbar ist und sofern hiervo nicht sterven Rechte und Freiheit die anderer Personen beeinträchtigt Werden.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van CommunityCorals.

 • g) Recht van bezwaar

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, aus Grande uit, sterven sich aus ihrer besonderen Situatie ergeben, jederzeit gegen sterven Verarbeitung hebben betreffend wordt personenbezogen Date, sterven Aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt de Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung Profiling de gestütztes.

  CommunityCorals zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen .

  Als CommunityCorals persoonsgegevens verwerkt om directe reclame uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bij de CommunityCorals bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal de CommunityCorals de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die wordt uitgevoerd bij CommunityCorals voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89. lid 1 DS-GVO bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van CommunityCorals of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar op geautomatiseerde wijze uit te oefenen met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen de belangrijkste persoon hat das vom Europaische de Richtlinien- und Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, nicht einer ausschließlich auf einer Automatisierte de Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruh van Entscheidung unterworf zu werden, sterven ihr gegenüber rechtlich om Wirkung entfaltet oder sie in ähnlich Weise erheblich beeinträchtigt, sofern sterven Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffen Perso und dem verantwortlich de erforderlich ist, oder (2) Aufgrund von Rechtsvorschrif der Unie oder der Mitgliedstaat, de zogenaamde der verantwortlich om unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif van angemessene Maßnahmen Rech und der zur Währungen Freiheiter de sowie der berechtigt betroffen van de Interesse der Person enthalten oder (3) mit der ausdrücklich is Einwilligung betroffen de persoon erfolgt.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Coral Community passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

  Möchte sterven auf mit Bezug Rech Persoon betroffen totdat de geltend Automatisierte Entscheidung machen kann sie sich einen Mitarbeiter des Hierzer het moment jederzeit für die Verarbeitung verantwortlich de wenden.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Date totdat de betroffen persoon hat das Europäische de Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb de gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen is Widerruf dat.

  Möchte sterven betroffen exp belangrijkste persoon Recht auf einer Einwilligung Widerruf geltend machen kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

9. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Der für die Verarbeitung auf dieser Internetseite verantwortlich lijnen Component des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.

E soziales Netzwerk ist ein im Internet betrieben is Sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, sterven es de Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinand zu kommunizier und im virtuell Raum zu interagier dat. E soziales kann als Plattform Netzwerk und Meinung zum Austausch von Erfahrungen diener ermöglicht es oder der Internetgemeinschaft, persönliche Informationen oder unternehmensbezog totdat de bereitzustell. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem sterven Erstellung von privat Profile, den uploaden Fotos von und über eine Vernetzung Freundschaftsanfrag dat.

Betreibergesellschaft von ist die naar Facebook Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogen Data verantwortlich ist, wenn eine betroffen tot Persoon außerhalb der USA oder Canada lebt, zeggen Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine Facebook-Komponente (Facebook Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen Facebook -Komponent naar veranlasst, eine Darstellung von der entsprechenden Facebook-Component Facebook herunterzula. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook Plug-Ins Werden kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_ in abgeruf. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten Facebook Kenntnis darüb is, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite wird durch die betroffen tot besucht persoon.

Sofer sterven betroffen tot Persoon gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffen tot Persona und während der gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite sterven betroffen tot Persoon besucht. Diese Werden durch die Informationen und durch Facebook Facebook-Component A gesammelt dem der jeweiligen Facebook-account betroffen De Persoon zugeordnet. Betätigt betroffen sterven voordat Persona einer der auf unserer Internetseite integriert Facebook-knoppen, de de beispielsweis "Gefällt mir" -Butto's, oder gibt sterven betroffen tot Persoon einen Kommentar EU ordnet Facebook diese Information'm persönliche Facebook-Benutzerkonto der betroffen Perso zu und speichert diese personenbezogen de Daten .

Facebook erhalten über die immer Facebook-Component dann eine Informatie darüb is, dass sterven betroffen tot Persoon unsere Internetseite besucht lijn, Wenn die betroffen tot Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob sterven totdat betroffen Persoon-Component A anklickt Facebook oder nicht sterven. Ist eine derartig om Übermittlung diese Informationen moment dat Facebook von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese sterven Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-account ausloggt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is onder https://de-de.facebook.com/about/privacy/ beschikbaar is, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van deze website in staat te stellen het sociale netwerk te bezoeken Op interesses gebaseerde Facebook-advertenties ("Facebook-advertenties") te presenteren. Hiervoor is op deze website de Facebook-remarketingtag geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Het wordt doorgegeven aan de Facebook-server dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als alternatief kunt u de remarketingfunctie "Custom Audiences" gebruiken op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deactiveren. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

10. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Google AdSense

De controller heeft Google AdSense geïntegreerd op deze website. Google AdSense is een online service die reclame-bemiddeling door derden biedt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op websites van derden in overeenstemming met de inhoud van de desbetreffende website van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website op te nemen. Google AdSense zet een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, verstrekt Alphabet Inc. een analyse van het gebruik van onze website. Elk bezoek aan een van de pagina's van deze site die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, start automatisch de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon via de respectievelijke Google AdSense-component Gegevens verzenden naar Alphabet Inc. voor online-advertentie- en commissie-vereffening. Op grond van deze procedure, de technische alfabet Inc. verkrijgt kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene in het belang van Alphabet Inc., onder andere persoon te volgen, de herkomst van de bezoekers en klikken en te kunnen verstrekken berekeningen als gevolg.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een cookie die al door Alphabet Inc. is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina's om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken, waarbij een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van het ingebedde aantal pixels kan Alphabet Inc. detecteren of en wanneer een internetpagina is geopend door een getroffen persoon en welke links de betrokken persoon heeft aangeklikt. Telpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Google AdSense zal persoonlijke informatie en informatie, inclusief het IP-adres dat nodig is om de weergegeven advertenties te verzamelen en te factureren, overdragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan dergelijke persoonlijke informatie die via het technische proces is verzameld, overdragen aan derden.

Google Adsense wordt uitgelegd op https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics is een Web-Analyse-Dienst. Web-analyse van ist die Erbeung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. E Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüb is, von welcher Internetseite eine betroffen tot Persona auf eine Internetseite gekommen ist (Sogenannter Referrer), auf welche Unterseit der Internetseite zugegriff oder wie oft und für welche Verweildau eine Unterseit aan betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere verdragsluitende staat tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Der Zweck der Google-Analytics-Component ist die Analyse der auf unserer Internetseite te Besucherströ. Google Nutzt sterven Gewonnen de Daten und Informationen unter anderem dazu, sterven Nutzung unserer Internetseite auszuwert dat, um für uns Online-rapporten, welche sterven Aktivitäten auf unseren Internetseite de aufzeig dat zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehen carrière Dienstleistungen zu Erbring dat.

Google Analytics setzt Cookie auf dem ein System der betroffen informationstechnologisch van de Persoon. Was sind Cookies, wurde bereits oben erläutert. Mitte des Setzung Google wird eine Analyse der Benutzung Cookies unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen Google-Analytics-Komponente veranlasst , Daten zum Zweck der Online-Analyse Google zu übermitteln ogenblik. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten Google Kenntnis über personenbezog tot Daten, wie der IP-Adresse der betroffen de Persoon, zeggen dat Google unter anderem dazu dien, sterven Herkunft der Besucher und klicks nachzuvollzieh und in der takers Provisionsabrechnung zu ermöglich dat.

Cookies Werden Informationen des mittels tot personenbezog, beispielsweis Zugriffszeit sterven der Ort von welchem ​​e Zugriff ausging Häufigkeit und die Besuche unserer Internetseite der durch die tot betroffen persoon, CONFIRMED. Bei jedem Besuch unserer Internetseite Werden diese personenbezogen de Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen De Persoon genutzten Internetanschlusses, toen Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag dat. Diese Werden durch Google personenbezogen Dat Vereinigten in den Staaten von Amerika CONFIRMED. Google gibt das technical Verfahren über diese erhoben de personenbezogen Dat unter ogenblik Umständen Dritte weiter.

Die betroffen tot Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, wie bereits oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech dat. Eine Einstellung des Solche genutzten internetbrowsers verhindern würde auch, dass ein Cookie Google informationstechnologisch de System der auf dem betroffen De Persoon setzt. Zude Ik kann ein von Google Analytics Cookie jederzeit gesetzt bereits über den Internetbrows oder andere Softwareprogram op gelöscht Werden.

Ferner besteht für sterven betroffen tot Persona sterven Möglichkeiten, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugt dat, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogen de Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprech und eine Solche zu verhindern. Hierzer muss sterven voordat betroffen Persoon e-Browser Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses-Browser Add-On teilt Google Analytics JavaScript über mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuch von Internetseite het moment dat Google Analytics übermittelt Werden dürfen. Installatie Die-des Browser Add-Ons wird von Google Widerspruch gewertet ALS. Wird das informationstechnologisch System der betroffen Perso zu einem später dat Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neuer installiert, muss durch die betroffen tot Persoon eine erneut Installatie des Browser-Add-Ons erfolg dat, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofer das Browser-Add-On durch die betroffen tot Persona oder einer Anderen persoon, sterven ihrem Machtbereich zuzurechn ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht sterven Möglichkeiten der Neuinstallation oder der erneut de Aktivierung des Browser-Add-Ons.

Weitere Informationen und die dan gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en interactief te zijn in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van de pagina's van deze website die door de controller wordt beheerd en waarin een Google+ knop is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch geactiveerd door de betreffende Google+ knop, een weergave van de overeenkomstige Google+ Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces zal Google weten welke specifieke onderkant van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt. website. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en daardoor een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google +1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een Google +1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens gebruikt, zoals de naam van het Google +1-account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die daarin is opgeslagen in andere Google-services, voor bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, worden opgeslagen en verwerkt. Verder kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonsgegevens ook vast met het oog op het verbeteren of optimaliseren van de verschillende Google-diensten.

Via de Google+-knop ontvangt Google altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Google+; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens naar Google worden verzonden, kan hij deze overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+-account voordat hij onze website oproept.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Aanvullende Google-verwijzingen naar de knop Google + 1 zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Instagram

De controller heeft geïntegreerde componenten van de Instagram-service op deze website. Instagram is een service die zich kwalificeert als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en die ook kunnen verspreiden naar andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij voor de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en was waarop een Instagram component (Insta-knop) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Instagram component oorzaken om een ​​representatie van het corresponderende onderdeel van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces weet Instagram welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, erkent Instagram bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website welke specifieke subpagina de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het onderdeel Instagram en via Instagram toegewezen aan het Instagram-account van de betreffende persoon. Als de betrokken persoon een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Instagram.

Via het onderdeel Instagram ontvangt Instagram altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht, als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Instagram op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de component Instagram klikt of niet. Als de betreffende persoon deze informatie niet naar Instagram wil verzenden, kan de laatstgenoemde voorkomen dat de uitzending uitlogt op zijn Instagram-account voordat hij onze website belt.

Verdere informatie en het privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van LinkedIn

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van LinkedIn Corporation. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200-landen. Dit maakt LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Buiten de VS worden privacykwesties behandeld door LinkedIn Ireland, Privacybeleid, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, die een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) heeft, zorgt deze component ervoor dat de browser die door het onderwerp wordt gebruikt een overeenkomstige weergave van het LinkedIn-onderdeel downloadt. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces leert LinkedIn over de specifieke onderkant van onze website die de getroffen persoon bezoekt.

Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, erkent LinkedIn bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het LinkedIn-onderdeel en via LinkedIn gekoppeld aan het Linked LinkedIn-account. Als de getroffen persoon een LinkedIn-knop activeert die op onze website is geïntegreerd, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en slaat deze deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie via het LinkedIn-onderdeel dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op het LinkedIn-onderdeel klikt of niet. Als de betreffende persoon deze informatie niet naar LinkedIn wil verzenden, kan deze laatste voorkomen dat deze zich afmeldt van zijn LinkedIn-account voordat hij onze website bezoekt.

Op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, biedt LinkedIn de mogelijkheid om u af te melden voor e-mailberichten, tekstberichten en gerichte advertenties, evenals het beheren van advertentie-instellingen. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen instellen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Pinterest

De controller heeft op deze website componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en interactief te zijn in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om beeldverzamelingen en individuele afbeeldingen evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinning) te publiceren, die op hun beurt kunnen worden gedeeld (zogenaamde repinning) of becommentarieerd door anderen gebruikers.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Share-component (opties plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke opties Component zorgt ervoor dat een representatie van het overeenkomstige Pinterest-onderdeel van Pinterest wordt gedownload. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Pinterest informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Pinterest, herkent Pinterest bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en voor de gehele duur van het respectievelijke verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest-component en toegewezen aan het respectievelijke Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokkene een Pinterest-knop activeert die op onze website is geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met onze website is ingelogd op Pinterest; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Pinterest-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Pinterest wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Pinterest-account voordat hij onze website oproept.

Pinterest's Privacybeleid, beschikbaar op https://about.pinterest.com/privacy-policy, biedt inzicht in het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke informatie door Pinterest.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 140 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die niet zijn ingelogd op Twitter. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Twitter maakt het ook mogelijk om een ​​breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine Twitter-Komponente (Twitter-knop) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter uit herunterzula. Weitere Informationen zu den Twitter-knoppen sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons is abrufb. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten Twitter Kenntnis darüb is, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite wird durch die betroffen tot besucht persoon. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalt diese Internetseite zu ermöglich dat, diese Internetseite in der digitale Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahl zu erhöh dat.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het respectievelijke verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt . Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en toegewezen aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter met het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Twitter-account voordat hij onze website oproept.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetsectie Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass das Video-Publisher Videoclips vrij om Einstellungen von und Anderen sterven ebenfalls Nutzern kostenfreier om Betrachtung, Kommentierung dieser Bewertung und ermöglicht. YouTube gestattet sterven Publikation aller Arten von Videos, weshalb Fernsehsendung Film- und Sowohl de complete, aber auch Musikvideos, Trailer Nutzern von selbst oder über das Internetportal abrufb angefertigt Video sind.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-component van YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten und YouTube Google is Kenntnis darüb, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite wird durch die betroffen tot besucht persoon.

Sofer sterven betroffen tot Persoon gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseit, sterven ein YouTube-video enthält, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite sterven betroffen tot Persoon besucht. Diese Informationen werden durch YouTube en Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-account der betroffenen Persoon zugeordnet.

YouTube onder Google erhalten über die youtube-Component immer dann eine Informatie darüb is, dass sterven betroffen tot Persoon unsere Internetseite besucht lijn, Wenn die betroffen tot Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob sterven totdat betroffen Person oder nicht ein YouTube-video anklickt. Ist eine derartig om Übermittlung diese Informationen ogenblik YouTube onder Google von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese sterven Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-account ausloggt.

Die von YouTube veröffentlich van Datenschutzbestimmung, sterven sind unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufb, zwanger Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch personenbezogen Date YouTube onder Google.

18. Betaling: Privacybeleid PayPal als betaling

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privé- of zakelijke accounts. Bovendien heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek accountnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen te verrichten aan derden of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook de functies van trustee over en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens de bestelprocedure in onze online winkel "PayPal" selecteert als betalingsoptie, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, die in verband staan ​​met de betreffende bestelling.

Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller verstrekt PayPal persoonlijk identificeerbare informatie, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de controller, kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

PayPal kan persoonlijke gegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens. Te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens tegen PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

19. Betalingsmethode: Skrill-betalingsmethode Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van Skrill geïntegreerd. Skrill is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via de zogenaamde Skrill-portemonnee, een virtuele elektronische portemonnee. Skrill biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken. Een Skrill-portemonnee wordt onderhouden via een e-mailadres. Skrill maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen.

De werkmaatschappij van Skrill is Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada Square, Londen, E14 5LQ, Verenigd Koninkrijk.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "Skrill" als betalingsmogelijkheid selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar Skrill verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonsgegevens die met Skrill worden uitgewisseld zijn het aankoopbedrag en het e-mailadres dat nodig is voor de betalingsverwerking. De overdracht van de gegevens is bedoeld voor betalingsverwerking en fraudepreventie. De verwerkingsverantwoordelijke zal ook andere persoonsgegevens doorgeven aan Skrill als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Skrill en de verwerkingsverantwoordelijke kunnen door Skrill worden doorgegeven aan kredietreferentiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Skrill kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens moeten worden verwerkt op de bestelling.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Skrill in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven.

De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van Skrill zijn te vinden op https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbedingungen/.

20. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art 6 I verlicht. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Art 6 I verlicht. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor een dergelijke verwerking, de precontractuele uit te voeren maatregelen vereist zijn, zoals in het geval van aanvragen voor onze producten of diensten. Ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 I branden c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en dan zijn naam, zijn leeftijd, zijn gezondheid verzekering gegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art 6 I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GGO's zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij mate van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden aangenomen als de persoon is een klant van lading (overweging 47 2 set DS-GMO).

21. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Literature auf Artikel 6 I lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns uit alle unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer is Anteilseign.

22. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist Werden sterven Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

23. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijv. Belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

24. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externe functionaris gegevensbescherming Bayreuth werkt samen met RC GmbH, de gebruikte computers gerecycleerd en de kanselarij WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten aangemaakt.